Gydytojas odontologas Juozas Paulauskas
Picture1.jpg

Tiriamasis darbas apie laminates, Autorius: Juozas Paulauskas


Kelios akimirkos iš baigiamojo mokslinio darbo atlikto Lietuvos sveikatos mokslų universitete apie "Apatinių kandžių tvirtumą, atkuriant juos laminatėmis, kai preparacija atliekama emalio ir dentino riboje".

Copyright© 2017 All Rights Reserved Juozas Paulauskas (Tiriamasis darbas1)
Copyright© 2017 All Rights Reserved Juozas Paulauskas (Tiriamasis darbas2)
Copyright© 2017 All Rights Reserved Juozas Paulauskas (Tiriamasis darbas3)
Copyright© 2017 All Rights Reserved Juozas Paulauskas (Tiriamasis darbas4)
Copyright© 2017 All Rights Reserved Juozas Paulauskas (Tiriamasis darbas5)
Copyright© 2017 All Rights Reserved Juozas Paulauskas (Tiriamasis darbas6)
Copyright© 2017 All Rights Reserved Juozas Paulauskas (Tiriamasis darbas7)
Copyright© 2017 All Rights Reserved Juozas Paulauskas (Tiriamasis darbas8)
Copyright© 2017 All Rights Reserved Juozas Paulauskas (Tiriamasis darbas9)
Copyright© 2017 All Rights Reserved Juozas Paulauskas (Tiriamasis darbas10)
Copyright© 2017 All Rights Reserved Juozas Paulauskas (Tiriamasis darbas11)
P Copyright© 2017 All Rights Reserved Juozas Paulauskas (Tiriamasis darbas12)
Copyright© 2017 All Rights Reserved Juozas Paulauskas (Tiriamasis darbas13)
Copyright© 2017 All Rights Reserved Juozas Paulauskas (Tiriamasis darbas14)
Copyright© 2017 All Rights Reserved Juozas Paulauskas (Tiriamasis darbas15)

SANTRAUKA

Problemos aktualumas. Kliniškai apatinių kandžių atkūrimas laminatėmis yra sudėtinga procedūra dėl mažų vainiko matmenų, o mokslinių tyrimų su apatiniais kandžiais, atkurtais laminatėmis, atlikta mažai.

Darbo tikslas. Įvertinti apatinių kandžių tvirtumą, atkuriant juos presuotomis IPS e.max laminatėmis emalio ir dentino riboje, ir palyginti su sveikais dantimis.

Medžiagos ir metodai. Atrinkti 38 apatiniai kandžiai sveikais vainikais. I grupė buvo kontrolinė, sudarė 16 dantų. II ir III grupė buvo tiriamosios, sudarė 11 ir 11 dantų. II grupėje dantys restauruoti laminatėmis emalio riboje. III grupėje dantys restauruoti laminatėmis dentino riboje. Preparacija atlikta pagal Galip Gurel rekomendacijas. Abiejose grupėse atlikta 2mm kandamojo krašto redukcija, laiptelio storis: II - 0,3 mm, III - 0,5mm. Laminatės pagamintos iš presuotos IPS e.max keramikos pagal rekomendacijas. Pricementuota naudojant Variolink Esthetic DC rinkinį pagal rekomendacijas. Dantys nulaužti universaliame testavimo aparate Tinius Olsen H10KT. Nustatytos maksimalios lūžio vertės, ištirti lūžio tipai.

Rezultatai. I grupės vidutinės lūžio vertės – 553,42 N., II – 485,57 N., III – 372,95N. Lyginant I ir II grupes p=0.084, lyginant I ir II, II ir III grupes p=0.0006 ir p=0.0201 atitinkamai. I grupėje 87,5% lūžo CEJ riboje, II - 63,6%, III - 50% ir 40% kandamajame krašte. Daugiausia atsicementavo III grupėje (60%) iš jų 80% buvo adhezinis lūžis.

Išvados.  Pagal statistinius skaičiavimus sveiki dantys ir dantys atkurti laminatėmis emalio riboje yra vienodai tvirti, dantys atkurti laminatėmis dentino riboje yra silpniausi, daugiausia atsicementuoja ir lūžta restauracijos riboje.

 

Autorius: Juozas Paulauskas
Padėka: Gyd.od. Indrė Gasiūnienė, dantų technikų laboratorija"Indenta", Doc.dr. Saulius Diliūnas, Gintas Skvernys, Vilis Lapienė, Ivoclar Vivadent